Yaratıcı Çözümler

Global Tower hem yaptığı iş kalitesini artırmak, hem iş süreçlerini kısaltmak, hem de müşterilerinin beklentilerini karşılamak adına Ar-Ge çalışmaları da yapmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki ürünler tasarlanmış ve mevcut işlerde kullanılmaktadır.

Güneş Panelli Kule

Uygun kulelere güneş paneli montajı yapılarak operatörlerin enerji maliyetlerinin azaltılmasına, akü ömrünün uzamasına ve kullanılabilirlik sorununun azalmasına katkıda bulunulmaktadır. Aynı zamanda tasarruf sağlayan çevreci bir çözüm de sunulmuş olmaktadır.

Patentli Ürünlerimiz

Kediyolu

Kafes kulelerde, istenilen her mertebe ve kule yapısına kolayca monte edilen, işçi sağlığı ve iş güvenliği yasalarındaki temel normlara uygun mobil/portatif bir üründür. Adı geçen ürün sayesinde, kalıcı ve yüksek maliyetli kedi yolu uygulamalarından vazgeçilerek önemli oranda tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca kolay ve hızlı kurulumu sayesinde, sektör ihtiyaçlarını karşılamada yenilikçi ve fark yaratıcı bir ürün olarak da kayda geçmiştir.

Kompozit Kule

Cam takviyeli polyester (CTP) kullanılarak Türkiye’de ilk GSM kulesi üretilmiştir. Yine aynı malzemeden üretilmiş aydınlatma direği imal edilerek GSM sektöründe kullanılan ilk direk olmuştur.

Paylaşımlı Konteyner

Global Tower’ın kule sektöründeki varlığını güçlendiren en önemli özelliklerinden biri de aynı lokasyonda birden fazla operatöre hizmet sunabilen altyapıyı geliştirecek ve hayata geçirebilecek bir potansiyele sahip olmasıdır. Paylaşımlı konteyner, bu konuda yapılmış en yaratıcı Ar-Ge çalışmalarından biridir ve sayesinde daha az bir alan içinde, tüm havalandırma ve fonksiyonellikleri bir arada barındırmakta, enerji vb. konularda yeni ve/veya mevcut katılımcılara en optimal altyapı hizmetini sunmaktadır. 

Teleskopik Kule

Sektör ihtiyaçları arasında kimi zamanlarda en öncelikli olanlarından sayabileceğimiz, “Hızlı Kurulum” konusunda bir devrim niteliği taşıyan, sadece mühendislik düzeyi ile değil, aynı zamanda çevreye uyum düzeyi ile de farklar yaratan bu özgün Ar-Ge çalışmasında da yine Global Tower ekiplerinin imzası vardır.

Kule Tahkik Programları

Tamamen Global Tower mühendisleri tarafından geliştirilen ve benzerleri yurtdışında sadece birkaç ülkede olan yazılımlardır. Bu yazılımlar sayesinde, kulelerin mevcut ya da ilave antenler altında davranışları hakkında fikir edinilmekte ve önemli kararlar hızlıca verilebilmektedir.

Beton Kule

Türkiye’de ilk kez telekomünikasyon amaçlı betonarme bir kule Global Tower tarafından geliştirilerek şebekede kullanılmaktadır.