Kalite Politikası

Türkiye’nin öncü kule şirketi Global Tower olarak;

  • Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı ile kurduğumuz sistemi, vizyon-misyonumuzu gerçekleştirecek önceliklerimize göre yöneterek, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun dengeli sonuçlar gerçekleştirerek sürekli artan memnuniyetini sağlamayı,
  • Süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmeyi,
  • Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle karşılamayı,
  • Yasalarda belirtilen şartlara uymayı, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutmayı,
  • Faaliyet alanımız olan kule sektöründeki gelişmeleri bünyemize adapte ederek kalite hedeflerini belirlemeyi, duyurmayı ve yönetim sistemimizin etkinliğini gözden geçirmeyi ve sürekli geliştirmeyi,
  • Uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.