İş Sürekliliği Politikası

Bu politika, Turkcell Grup iş sürekliliği ihtiyaçları ve öncelikleriyle uyumlu bir iş sürekliliği yönetim yapısının hayata geçirilmesi, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli temel çerçeveyi çizmek ve prensipleri açıklamak için hazırlanmıştır.

  • Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz
  • İş sürekliliği kapasitemizi, ISO 22301 uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştiriyoruz
  • Güvenilir, itibarlı ve sağlam firma imajımızı koruyarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamındaki ürün ve hizmetlerimizin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz
  • Müşterilerimizin beklentilerini, kurum politikalarını ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlıyoruz
  • Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere düzenli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz