Kontrat Veri Yönetimi

Global Tower farklı segmentlerden müşterilerine, kontrat yönetimi alanında ihtiyaçlarına yönelik yüksek standartlarda hizmetler sunmaktadır. Sunulan hizmetler;

Kontrat standartlarının ve yönetim sistemlerinin oluşturulması ve takibi

  • Kontrat kalite standartları
  • Süreç denetimi
  • Fesih/ibra ve bedel iadesi süreci
  • Elektronik ve basılı arşiv

Ödeme standartlarının ve yönetim sistemlerinin oluşturulması ve takibi

  • Kira ödemeleri

Raporlama

  • Operasyon raporları
  • Bütçe takibi ve raporlaması