Altyapı Paylaşımı

Son yıllarda telekomünikasyon sektöründeki en önemli trendlerin başında “Altyapı Paylaşım Modeli” gelmektedir. Operatörler arasında başlayan sert rekabet ve hızla düşen fiyatlar, operatörleri, giderlerini yeniden gözden geçirmeye ve operasyonlarını iyileştirmeye yöneltmektedir. Bu gerçekten yola çıkarak operatörler birçok strateji benimsemek zorunda kalmışlardır. Bu stratejilerden en önemlisi altyapı paylaşım modelidir. Altyapı paylaşım modeli ile operatörler network harcamalarında önemli ölçüde ve sürdürülebilir tasarruf sağlamaktadır.

Düşük Maliyeti (Low Total Ownership Cost)

Operatörleri paylaşıma iten en önemli nedenlerden birisi, paylaşım modeli sayesinde altyapıyı kurmak ve işletmek için üstlenmiş oldukları maliyetlerinden tasarruf edebilme imkanı bulabilmeleridir. Tasarruf, mevcut operasyonlarındaki maliyetlerini düşürmek olabileceği gibi, yeni yapılacak sahalardaki maliyetlerin düşürülmesi şeklinde de olabilir. 

Paylaşım modelinde tekrarlı yapılacak işlerin azaltılması ve iş hacminin artırılması operatörlerin toplam sahip olma maliyetlerini azaltmalarına olanak sağlamaktadır. Bu azalma hem CapEx hem de OpEx harcamaları üzerinde olmaktadır. Aynı zamanda operatörler çok yüksek miktarlarda olan ilk yatırım maliyetlerini de üstlenmemiş olacaklar ve buradan yapacakları tasarrufu yeni teknoloji yatırımlarına yönlendirme imkanı bulacaklardır.

Daha Verimli İşletme Yönetimi

Paylaşım modeli ile operatörler altyapı varlıklarını ve bilançolarında öz sermayeleri ile finanse ettikleri CapEx harcamalarını azaltabilme imkanı bulacaklardır. Network yatırımını operatörlerin kendilerinin yapması yerine bir altyapı şirketinden kiralamaları, operatörlerin ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesini de önleyecektir.

Globalleşen ve gelişen yeni dünya düzeninde şirket hissedarları daha fazla kazanç sağlayabilmek için şirket bilançolarında daha az varlık tutma stratejisini benimsemeye başlamışlardır. Birçok sektör, operatörlerin de ellerindeki altyapıları paylaşarak veya dışa aktararak başladığı bu strateji ile gelişerek büyümektedir.

Daha Düşük Risk

Altyapılarını dışa aktararak ellerinde daha az altyapı varlığı tutan operatörler sahip oldukları riskleri de altyapı işletmecilerine devretmektedir. Buradaki en önemli konu her geçen gün artan kiralama maliyetleri ve kiralama prosedürleridir. Özellikle yenileme dönemlerinde yapılan yüksek zamlar operatörler için büyük bir risk taşımaktadır. Altyapı işletmeleri ile yapılacak uzun vadeli anlaşmalar bu riskleri ortadan kaldırmaktadır. Operatörler aynı zamanda güç kaynakları, klima gibi bazı pahalı ekipmanlarını da sahalarında hazır bulundurmak zorundadırlar. Birçok ülkedeki hırsızlık olayları göz önüne alınırsa, bu da operatörlerin ellerinde tuttuğu büyük risklerdendir. Konteyner, güç ve iklimlendirme sistemlerinin paylaşımı ile operatörler bu tip riskleri de üzerlerine almamış olacaktır.

Çevreye Duyarlı Çalışma Modeli

Network paylaşımı operatörlerin çevreci kişiliklerini destekleyebilmeleri için kullandıkları etkili yollardan birisidir. Network paylaşımı ile operatörler daha az kule malzemesi kullanacaklar ve daha az enerji tüketeceklerdir. Örneğin; 1 kulenin daha az kullanımı ile 5.000 KWH daha az enerji, 300 kg daha az çinko, 10.000 kg daha az çelik kullanmış olacaktır.

Network paylaşımının çevresel faydalarını daha iyi anlayabilmek için operatörlerin kendi operasyonlarını nasıl yürüttüklerine bakmak gerekir. Tipik bir şehirde, geceleri veya hafta sonları network kullanımı, normal çalışma gününe göre çok düşüktür. Buna rağmen tüm operatörlerin sahaları geceleri ve hafta sonları maalesef çalışmaya ve enerji harcamaya devam etmektedir. Oysa ki network paylaşım modeli ile kule sayısının düşürülmesi ve aynı hizmetin abonelere ulaştırılması mümkündür. Bu da daha az enerji tüketimi ve daha az karbon salınımı anlamına gelmektedir.

Hızlı Pazar Erişimi

Network paylaşımı yeni saha açma hızını artırmakta ve düşük CapEx imkanlarıyla operatörlere geniş bölgeleri daha hızlı kapsama imkanı sağlamaktadır. Hızlı kapsama ile operatörler kendi müşterilerinin memnuniyetini artırma imkanı bulmaktadır. Aynı zamanda operatörler saha kurulumu için geçecek süreyi ortadan kaldırarak ilk günden gelir kazanmaya başlamaktadır.