İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  • Global Tower değerlerimizin ve insan kaynakları uygulamalarımızın temelinde, insana yani çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır
  • Global Tower çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır
  • Türkiye’nin lider teknoloji altyapı operatörü olan Global Tower; çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir, düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak büyük Turkcell Ekosistemi'nin mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar