Yatırımcı İlişkileri

YASAL UYARI

Erişmekte olduğunuz internet sitesi Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (“Şirket”) paylarının halka arzı ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“Kurul”) 14.10.2016 tarihinde onaylanan izahnamenin elektronik versiyonunu içermektedir. İşbu izahname, Şirket’in internet sitesinde İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin (II-5.1) 28. maddesi çerçevesinde sunulmakta olup, halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmesi gerektiği yatırımcılara hatırlatılmaktadır. Ayrıca, izahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurul’ca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Girmekte olduğunuz internet sitesi Şirket paylarının (“Paylar”) Amerika Birleşik Devletleri’nde satılması veya alımına ilişkin bir çağrı yapılması yönünde bir teklif oluşturmamaktadır. Burada belirtilen menkul kıymetler özellikle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Yasası (tadil edilmiş haliyle) (U.S. Securities Act) (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil edilmeyecektir, ayrıca Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmedikçe veya bu konuda muafiyet verilmedikçe Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz edilmeyecek veya satılmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymetlerin halka arzı gerçekleşmeyecektir. Bu menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı ile ilgili bilgilerin dağıtılması diğer ülkelerde de kısıtlamalara tabi olabilir. Takip eden internet sayfalarında yer alan bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Menkul Kıymetler Yasası’nda tanımlandığı şekilde “Amerika Birleşik Devletleri Kişileriyle” paylaşılmamalıdır. Kısaca takip eden internet sayfalarındaki bilgiler herhangi bir kişiye yönelik olarak Menkul Kıymet alım satımına ilişkin bir teklif oluşturmamaktadır.

Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ya da Japonya’da mukim olmadığınızı ya da şu anda Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ya da Japonya’da bulunmadığınızı ve Menkul Kıymetler Yasası’nda tanımlandığı şekilde bir “Amerika Birleşik Devletleri Kişisi” olmadığınızı ve (ii) Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ya da Japonya’da bulunanlar ve mukim olanlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye dışında bulunan veya mukim olan bir kişiye erişeceğiniz sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Ayrıca aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak, (i) yukarıda yer alan yasal uyarıyı anladığınızı ve kabul ettiğinizi, ve (ii) yukarıda sunulan bilginin doğru ve tam olduğunu teyit etmektesiniz.

Eğer bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya basınız.

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. izahnamesi ve eklerine ulaşmak için “Devam” tuşuna tıklayınız

Devam