Strateji

Şirket’in hedefi faaliyette bulunduğu bölgelerde aşağıda yer alan faaliyet stratejilerini uygulayarak, önde gelen, bağımsız bir kule şirketi olarak konumunu güçlendirmektir.

  • Kârlılığı ve nakit akış dönüşümünü geliştirme
  • Kule portföyünün organik genişlemesini sürdürmek
  • Seçici ve disiplinli inorganik büyümeye odaklanma