Servisler

Yaratıcı Çözümler

Global Tower hem yaptığı iş kalitesini arttırmak, hem iş süreçlerini kısaltmak, hem de müşterilerinin beklentilerini karşılamak adına Ar-Ge çalışmaları da yapmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki ürünler tasarlanmış ve şu anda yapılan işlerde kullanılmaktadır:

Patentli Ürünler

Kediyolu: Kafes kulelerde, istenilen her mertebe ve kule yapısına kolayca monte edilen, İşçi sağlığı ve İş güvenliği yasalarındaki temel normlara uygun mobil/portatif bir üründür. Adı geçen ürün sayesinde, kalıcı ve yüksek maliyetli kedi yolu uygulamalarından vazgeçilerek önemli oranda tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca kolay ve hızlı kurulumu sayesinde, sektör ihtiyaçlarını karşılamada yenilikçi ve fark yaratıcı bir ürün olarak da kayda geçmiştir.

Kompozit Kule: Kule sektöründe yıllardır var olan hakim üretim malzemesi çeliğe göre kimi avantajlar içeren “Cam Takviyeli Polyester/CTP”den mamul, ülkemizdeki ilk kule olma özelliğini taşımaktadır. Ülkemizde bir ilk olan “Monopol Kule Rüzgar Test” çalışmaları da yine bu çalışma kapsamında başarı ile yapılmış, ve bu konuda yurt dışında kimi merkezlerde yüksek meblağlar karşılığında yapılan uygulama Türk mühendis ve işçilerinin katkısı ile yapılarak “Kompozit Kule” rüzgar testleri yapılarak önemli bir Ar-Ge çalışmasına imza atılmıştır.

Paylaşımlı Konteyner: Global Tower firmasının kule sektöründeki varlığını güçlendiren en önemli özelliklerinden biri de aynı lokasyonda birden fazla operatöre hizmet sunacak altyapıyı geliştirecek ve hayata geçirebilecek bir potansiyele sahip olmasıdır. Bu konuda yapılmış en yaratıcı Ar-Ge çalışmalarından biridir. Bu uygulama sayesinde, daha az bir alan içinde, tüm havalandırma ve fonksiyonellikleri bir arada barındıran, enerji vs. konularda yeni ve/veya mevcut katılımcılara en optimal altyapı hizmetini sunan bu uygulama da Global Tower mühendislik ve çözüm odaklı politikaları yer almaktadır.

Teleskopik Kule: Sektör ihtiyaçları arasında kimi zamanlarda en öncelikli olanlarından sayabileceğimiz, “Hızlı Kurulum” konusunda bir devrim niteliği taşıyan, sadece mühendislik düzeyi ile değil, aynı zamanda çevreye uyum düzeyi ile de farklar yaratan bu özgün Ar-Ge çalışmasında da yine Global Tower ekiplerinin imzası vardır.

Kule Tahkik Programları: Tamamen Global Tower mühendis ekiplerince geliştirilen ve benzerleri yurtdışında belli birkaç ülkede olan yazılımlardır. Bu yazılımlar sayesinde, kulelerin mevcut yada ilave antenler altında davranışları hakkında fikir edinilmekte ve kimi kararlar hızlıca verilebilmektedir.

Kule Düzeltme Aparatı: Tüm saha koşullarında, ihtiyaca cevap verebilecek özellikte bir aparatlar sistemidir. Bu sayede, çeşitli sebeplerle eksenlerinden bir şekilde sapmış tüm kuleler ilave başka bir aparat ya da destek olmaksızın düzeltilebilmektedir.