Hakkımızda

Kalite Politikası

Türkiye’nin öncü kule şirketi GlobalTower olarak Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı ile kurduğumuz sistemi, vizyon-misyonumuzu gerçekleştirecek önceliklerimize göre yöneterek, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun dengeli sonuçlar gerçekleştirerek ve sürekli artan memnuniyetini sağlamayı,

Süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmeyi,

Müşterilerimizin beklentilerini doğru anlayıp bu beklentileri yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle karşılamayı,

Yasalarda belirtilen şartlara uymayı, bu amaçla faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda ilgili yasal gereklilikleri yakından izleyip bu bilgileri sistematik biçimde güncel tutmayı,

Faaliyet alanımız olan kule sektöründeki gelişmeleri bünyemize adapte ederek kalite hedeflerini belirlemeyi, duyurmayı ve yönetim sistemimizin etkinliğini gözden geçirmeyi ve sürekli geliştirmeyi,

Uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmeyi,

Taahhüt ediyoruz.