Hakkımızda

İş Sürekliliği Politikası

Bu politika, Turkcell Grup iş sürekliliği ihtiyaçları ve öncelikleriyle uyumlu bir iş sürekliliği yönetim yapısının hayata geçirilmesi, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli temel çerçeveyi çizmek ve prensipleri açıklamak için hazırlanmıştır.

  • Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı hedefleriz.
  • Müşterilerimizin güven duyduğu ve dolayısıyla tercih ettiği itibarlı ve sağlam firma itibarımızı korumak için çalışırız.
  • İş sürekliliği yapımızı, İlgili tarafların beklentileri ile yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alarak oluşturur, işletir ve sürekli iyileştiririz.
  • Felaket başa gelmeden evvel, önleyici ve koruyucu tedbirleri bulmak ve uygulamak için çalışırız
  • İş sürekliliği kapasitemizi, ISO22301 standardı şartları doğrultusunda uygular ve ISO 22301 standardı pratiklerine göre sürekli iyileştiririz.
  • İş sürekliliği yapımızın beklentileri karşılaması ve daha ileri gitmesi için gerekli hedefleri ölçülebilir olarak belirleriz ve senelik olarak değerlendirmesini gerçekleştiririz.
  • Ürün ve hizmetlerimizi destekleyen öncelikli faaliyetleri belirlemek için iş etki analizi gerçekleştiririz.
  • İş etki analizinde belirlenmiş öncelikli faaliyetleri korumaya ve kurtarmaya yönelik hazırlıkları yaparız.
  • Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere gerçekçi senaryolar eşliğinde düzenli tatbikatlar gerçekleştiririz.